Skönhetsmyt #7
Skönhetsmyt #7 - "Det går lika bra att tvätta sig i ansiktet med en vanlig handtvål som en dyr ansiktsrengöring."


Nej, nej, nej! Vanlig handtvål är alldeles för stark och har ett för högt pH-värde för att användas på den stackars känsliga huden i ansiktet. Den må torka ut finnar och tvätta bort elaka bakterier, men den tvättar också bort hudens egna försvar i form av ett skyddande fettlager. Det resulterar enbart i en ond cirkel - till en början blir huden knastertorr och irriterad, och sedan svarar den genom att producera mer fett eftersom du tvättar bort det naturliga fettskyddet. Har du problem med finnar och tvättar dig med vanlig handtvål kommer det med största sannolikhet alltså bara resultera i fler finnar. Köp istället en rengöring som är anpassad efter din hudtyp, och glöm inte att återfukta efteråt! (Och ja, detta gäller även er män - ni må ha grövre hud, men vanlig tvål är ett big NO-NO!).
 

 

 

Beauty myth #7: "Washing my face with a regular hand soap works just as fine as using an expenisve cleanser."

 

 

No, no, no! Regular hand soap is way too strong and has got a pH value that's too high for your poor face. It may dry out acne and wash away mean bacteria, but it also washes off the skin's natural protective oils. The only result is a vicious circle - to begin with, your skin will become really dry and irritated, and then it responds by producing more oils since you keep washing off the natural ones. If you have acne problems and wash your face with a regular hand soap, it will probably result in more acne. Buy a cleanser that suits your skintype, and don't forget to moisturise afterwards! (And yes, this goes for men aswell - you may have got rougher skin, but regular soap is a big NO-NO!).


Skönhetsmyt #6
Skönhetsmyt #6 - "Det är ingen mening med att samla på nagellack, för dom torkar ändå ihop så snabbt."


Så länge du förvarar dina lack mörkt, torrt och svalt, skakar om dom med jämna mellanrum och är noggrann med att skruva åt korkarna kommer det ta åtskilliga år innan lacken har torkat ihop och blivit tjocka och sega. Har du dessutom många olika färger att välja på så öppnar du samma nagellacksflaska mer sällan = du släpper in mindre luft i flaskan än om du skulle öppna samma flaska ofta, och de lättdunstande ämnena som är viktiga för lackets formula stannar kvar i flaskan längre. Skulle det vara så att något lack ändå skulle tjockna finns det speciell nagellacksthinner (INTE att förväxlas med aceton, som bryter ner lackmolekylerna och förstör lacket - med thinner tillsätter du ämnen som har dunstat från lacket och därmed "spär" du ut det) som du kan tunna ut lacket med, och det blir i princip som nytt igen. De allra flesta lack håller sig fina i många många år så länge man förvarar dom rätt!
 

 

 

Beauty myth #6: "There's no point in collecting nail polishes, because they will dry up before I have time to use them."

 

 

As long as you store your polishes in a dark, dry and cool place, shake them once in a while and make sure to keep the caps tight, there will be many years before your polishes have dried up and become thick and goopy. Plus, if you have many colours to choose from, you will open the same bottle less often = you're letting in less air into the bottle compared to if you would open it frequently, and the easy evaporating molecules that are important for the formula of the polish will stay put in the bottle for  longer time. If a polish would go thick and goopy, there are special nail polish thinners (NOT to be confused with acetone which breaks down the polish molecules and ruins the polish - with thinner, you add substances that have evaporated from the polish and therefore diluting it) that you can use for thinning your polishes to make it as good as new again. Most polishes stay a nice formula for many many years, as long as you store them in the right way!


Skönhetsmyt #5
Skönhetsmyt #5 - "Extensions sliter på mitt egna hår och gör det tunnare."


En hårförlängning eller förtjockning som är korrekt isatt skadar inte ditt hår på något sätt. Du tappar ca 100 hårstrån naturligt varje dag, dessa fastnar i fästena till dina extensions och trillar ur allihopa på en gång när du tar ur hårförlängningen och då ser det ut som att du tappar jättemycket hår. Dessutom har du under tiden du har haft hårförlängningen i vant dig vid att ha en tjockare hårvolym, så håret känns tunnare när du tar ut dina extensions fastän det är lika tjockt som innan. Något som däremot kan skada/torka ut ditt eget hår är vissa lösningsmedel som krävs för att avlägsna extensions isatta med lim eller keratinvax (t.ex. aceton), så vill du undvika slitage bör du använda dig av en metod som inte behöver något lösningsmedel för att ta ur hårförlängningen, till exempel microringar eller flätning.
 

 

 

Beauty myth #5: "Hair extensions damages my own hair and makes it thinner."

 

 

A hair extension that is properly installed won't damage your hair in any way. You naturally loose about 100 strands of hair every day, these will be caught in the attatchments of the extensions and will all come out at once when you remove the hair extensions and makes it look like you loose a lot of hair. Plus, you get used to the extra volume you get from the extensions, so at removal, your hair will feel thinner when it's acctually just as full as before you had your extensions done. Something that can damage your hair, however, are some solvents that are used to remove extensions installed with glue or keratin was (like acetone), so if you want to avoid damage to your hair it's recommended that you use a method that don't need a solvent to remove the extensions, like micro rings or braiding.


Skönhetsmyt #4
Skönhetsmyt #4 - "Rakning gör så att jag får grövre och mörkare hårväxt."


Vad du gör med det döda hårstrået (det vill säga den del som är utanför huden) påverkar inte vad som händer i hårsäcken. Hårväxten ser ut att vara grövre när den växer ut igen eftersom du har skurit hårstrået rakt av vid rakningen, ett hårstrå som har varit med i leken ett tag har blivit slitet och fått en avsmalnad topp. Samma sak gäller nyansen på hårstrået - när det växer ut igen ser det mörkt ut jämfört med äldre hår som har hunnit bli solblekta under en längre tid.
 

 

 

Beauty myth #4: "Shaving makes the hairs become thicker and darker when they grow back."

 

 

What you do to a dead hair (i.e. the part that grows outside the skin) doesn't affect what happens in the follicle. The hairs look thicker when it grows back because you have made a clean cut when shaving, a hair that has been around for a while have been worn and has a tapered tip. The same thing goes with the shade of the hair - when it grows back, it looks dark compared to older hairs that have been bleached by the sun during a longer period.


Skönhetsmyt #3
Skönhetsmyt #3 - "Det bästa stället att prova ut en foundationnyans är på insidan av handleden"


Insidan av handleden är ljus, och ansiktet brukar oftast vara ljusare än resten av kroppens hy - därför kan det vara lätt att tro att det är ett bra ställe att testa foundationnyans på. Sanningen däremot är att väldigt få personer har samma nyans på huden i ansiktet som på kroppen. Personligen har jag gultonad hy på kroppen och rosatonad hy i ansiktet, så lita inte på hudtonen på kroppen när du väljer foundationnyans! Bästa stället att testa foundation på är på käkbenet, och rätt nyans ska varken vara för mörk eller för ljus utan smälta in med din egen hudton.
 

 

 

Beauty myth #3: "The best place to try on a foundation shade is on the inner part of my wrist"

 

 

The inside of your wrist is fair, and the facial skin is commonly fairer than the skin of the rest of your body - that's why it might seem to be a good idea to try out a foundation shade on the inside of your wrist. The truth, however, is that most people don't have the same skintone in the face as on the rest of their body. Myself, I have yellow undertones on the skin on my body, and pink undertones on the skin in my face, so don't trust the shade of your body skintone when choosing your foundation shade! The best place to try a foundation shade is on the jaw bone, and it should be neither too dark or too light but blend into your own skintone.


Skönhetsmyt #2
Skönhetsmyt #2 - "En hudkräm gör min feta hy ännu fetare"


Fel! Det är jätteviktigt att återfukta efter att du har tvättat ansiktet, både morgon och kväll, eftersom du torkar ut ansiktet med rengöringen och tar bort den naturliga fuktbarriären. En fet hy reagerar med att producera ännu mer fett om du inte är noga med att återföra hudens egna fukt efter tvätt, och dessutom hamnar den i obalans vilket kan leda till finnar eller andra hudutslag. Var noga med att välja en oljefri hudkräm som tillför fukt och inte fett till din feta hy för att hålla en jämn fuktbalans i huden.
 

 

 

Beauty myth #2: "A face moisturiser makes my oily skin even oiler"

 

 

Wrong! It's really really important to moisturise after you have washed your face, both day and night, since you remove the skins natural moisture barrier when washing. Oily skin reacts with producing even more oils if you're not careful about bringing back the skin's natural moisture balance, and it also gets irritated which can lead to acne and other skin irritations. Make sure to choose an oil-free moisturiser that provides moisture, not grease, to your oily skin to mantain the moisture balance.


Skönhetsmyt #1
Skönhetsmyt #1 - "Det går inte att bära färgstarka ögon ihop med färgstarka läppar"


Klart det går, det finns inget som säger att du inte kan ha knallrosa läppar till ett par färgstarka ögon! Själv tycker jag att det är hur läckert som helst med riktigt tungt svartsotade ögon ihop med knallröda läppar á la Kat von D. Vill du däremot framhäva ögonen eller läpparna så hamnar oftast fokuset mer på det du vill framhäva om du tonar ner det andra. 

 

 

Beauty myth #1: "I can't wear bold eye makeup with a bold lip"

 

 

Of course you can, there is nothing that says that you can't wear bright pink lipstick with a colourful eye makeup! Myself, I find it really hot with a really black smoky eye together with red lips á la Kat von D. If you want to enhance your lips or your eyes, however, it usually helps if you tone down the other.Blog Widget by LinkWithin

    Purity är en skönhetsblogg som har funnits på nätet sedan hösten 2008. Jag som driver bloggen heter Sanna, är 23 år och bor i Stockholm. Läs mer här!

bloglovin

RSS 2.0
Purity är en blogg som drivs i privat ägo. Omdöme och betyg av produkter som förekommer på denna blogg är mina egna åsikter och går ej att påverka. Läs mer om min policy här.

Purity is a privately owned beauty blog. The opinion and rating of products that occurs on this blog are my own views and cannot be affected. Read more about my policies here.© 2008-2011 purity.webblogg.se About Purity | Contact | Policy