Beauty Basics - Ögonbryn


Ett par snygga ögonbryn ramar in ansiktet. Valet är fritt om man vill fylla i dom eller inte, men ett par välvårdade ögonbryn gör verkligen skillnad! I det här inlägget hade jag tänkt dela med mig om lite tips om hur jag sköter om och fyller i mina egna bryn.


Produkter och verktygPå bilden ovan ser ni de produkter jag använder för att forma och fylla i mina bryn. En bra pincett (#1 på bilden, pincett från Vitry) är a och o för att hålla brynen i trim. Jag formar mina bryn ca en gång i veckan och sen går jag in ungefär varannan dag och plockar enstaka strån.

En borste för att forma brynen (#2 på bilden, #204 från MAC) är ovärdelig. Du behöver inte ha en speciell märkesborste för detta, det funkar bra att använda en gammal rengjord mascaraborste med. Jag använder den här eftersom jag gillar det långa skaftet, plus att borsten är aningen styvare än de på en mascaraborste.

En brynskugga (#3 på bilden, Tri brow colour från Make up Store) tycker jag är bättre att fylla i brynen med än att använda en ögonbrynspenna, eftersom skugga ger ett mjukare och mer naturligt resultat. Jag gillar tri brow eftersom det går att blanda till exakt rätt nyans som matchar dina egna bryn, och det går att "tona ner" brynen genom att blanda en ljusare nyans om du har lite mindre smink på dig någon dag. Själv använder jag en blandning på ungefär 50/50 av de två mörkare nyanserna till mina bryn, och vill jag ha dom lite nertonade tar jag aningen mer av den mellanmörka.

Snyggt ifylld bryn kräver en bra pensel (#4 på bilden, #208 från MAC). Jag föredrar en ganska smal, platt och snedställd borste i en blandning av syntetiskt och äkta hår. De syntetiska fibrerna bidrar till lite mer "stuns" i penseln, medan de äkta håren hjälper till att plocka upp pigment ur brynskuggan.

För att hålla brynen på plats under hela dagen använder jag mig gärna av en brynfix (#5 på bilden, Brow fix från H&M). Det är i princip en genomskinlig (det är den när den är ny i alla fall, min blir ganska snabbt brungrå av min brynskugga) gel som formar och håller brynen på plats.Form

Något många tycker är svårt när det kommer till ögonbrynen är att få till en snygg form. Själv tycker jag att det hjälper enormt mycket med formen genom att följa nedanstående mall:


 

Figuren till vänster illustrerar hur högt (B) och brett (D) ditt bryn "ska" vara. Vi har ju alla olika bryn så mallen går inte att anpassa till alla, men plockar du på rätt sätt så kan du ge illusionen av ett högre bryn. Ännu mer kan du fuska genom att fylla i brynen och måla den högsta punkten, bågen, på brynet aningen ovanför ditt egna bryn. Samma sak med längden på brynet, det bör sluta en liten bit utanför den yttre ögonvrån, och även detta går att fuska till sig väldigt bra när man fyller i brynen.

Figuren till höger illustrerar hur du mäter ut för att veta vart ditt bryn ska börja (A), var den högsta punkten, eller bågen, på brynet ska vara (B) samt var ditt bryn bör sluta (C) i förhållande till ögat. En penna eller pensel fungerar utmärkt för att mäta ut dessa punkter. För att hitta punkt A; håll pennan lodrätt mot sidan av ena näsborren och mät rakt uppåt. Där pennan möter brynet bör brynet alltså börja. För att hitta punkt B; titta rakt fram och håll pennan mot sidan av ena näsborren. Vinkla den lite utåt så att den korsar ögats pupill. Där pennan möter brynet bör den ultimata placeringen av din "båge" vara. För att hitta punkt C; håll pennan mot sidan av ena näsborren. Vinkla den utåt så att den korsar yttre delen av själva ögat. Där pennan korsar brynet bör det sluta.

 

 

Plockning och trimning

Det vanligaste sättet att hålla sina bryn i trim är pincetten. Det kan dock vara svårt att få med alla småhår med pincetten; många strån ser man inte ens i vissa ljus, och andra är så mjuka att de inte ens går att få tag i med pincetten. Därför har jag nyligen fått upp ögonen för en metod som heter trådning, eller threading på engelska. Den här metoden kräver lite övning, men å andra sidan så är det enda du behöver en bit vanlig sytråd. Det är jättesvårt att förklara i ord eller med stillbilder hur man trådar brynen, så därför har jag lånat videon nedan från Pursebuzz.com eftersom jag tycker hon förklarar den här metoden så himla bra!

Trådar brynen gör jag varje till varannan vecka, beroende på om jag har tid och hur mycket hår som har vuxit tillbaka. För er som är lite känsliga för smärta kan jag varna redan nu innan ni provar på det här att det gör ganska ont, men å andra sidan så är det så himla värt det eftersom man får med precis vartenda litet småhår och det tar lång tid innan de växer tillbaka. Jag bemästrar inte den här metoden så pass bra än att jag vågar mig på att forma brynen med den, däremot, så till stråna allra närmast själva brynet så tar jag till pincetten.

Efter jag har trådat och format brynen så brukar jag även passa på att klippa ner längden på vissa strån för att göra brynen mindre bångstyriga. Trimmar du brynen så kommer de att se lite glesare ut; därför bör du inte göra det om du inte vill fylla i brynen sedan. När jag trimmar brynen gör jag på så sätt att jag tar en brynborste (t.ex. MAC #204 eller en gammal mascaraborste) och borstar brynen rakt upp mot pannan, så de strån som är lite längre syns extra tydligt och är lättare att skilja ut från dom som är normallånga. Sedan tar jag en nagelsax och klipper ner de strån som sticker upp ovanför ögonbrynets överkant, och kammar tillbaka brynen i "normalläge". Det låter mer avancerat än vad det är, jag hade tänkt visa med bilder men tyvärr så har jag trimmat mina bryn lite för nyligen för att det ska gå och illustrera bra. Är det någon som gärna vill se bilder på detta så hojta till så ordnar jag det!


Fylla i brynen

Det viktigaste för att få ett par snyggt ifyllda bryn är egentligen att ha en bra pensel och att ha tålamod; det blir inte perfekt första gången, utan det krävs lite övning för att få till de där snygga brynen. Jag har gjort en liten bildserie nedan för att illustrera hur jag gör när jag fyller i mina bryn.

 

Fyll i längs undre linjen av brynet med valfri brynskugga och en platt, snedskuren borste.

 Gör samma sak längs övre linjen av brynet. Fyll därefter i mellanrummet mellan de två linjerna.Sudda eventuella snedsteg (t.ex. en för tjock linje) och skarpa kanter med en tops.Tips och Tricks

 • Ögonbrynen blir kortare ju äldre man blir. Kapa därför inte av längden på brynen, det gör mycket för helhetsintrycket!
 • Tycker du att det är svårt att plocka brynen på "fri hand"? Fyll i den del av brynet du vill ha kvar innan du plockar, eller fyll i de strån du vill plocka bort med en vit kajalpenna.
 • Har du ingen brynfix? Hårgelé fungerar minst lika bra!
 • Tycker du att det gör jätteont att plocka brynen? Gör det efter du har duschat, då har hårstråna mjukats upp av det varma vattnet och hårsäckarna har vidgats en aning. Kyl ner med is efter plockningen för att dämpa rodnaden.
 • Plocka brynen på kvällen eller på en dag du inte ska ut. Det kan ta några timmar för huden att lugna ner sig.


In English: A pair of nice eyebrows frames your face. It's your choice to fill them in or not, but a pair of well-groomed brows does make a difference! In this entry, I'm going to share some tips on how I groom and fill in my brows.


Products and tools
In the picture in the top of the entry, you can see the products I use for shaping and filling in my brows. A good pair of tweezers (#1 in the picture, tweezer from Vitry) is a basic tool to keep your brows in shape. I shape my brows about once a week, and then I tweeze one or two stray hairs every other day or so.

A brush to groom your brows in place (#2 in the picture, #204 from MAC) is great to have. You don't need a special high end brush for this, it works fine to use an old cleaned mascara wand. I use this since I like the long handle, plus it's a tad sturdier than a mascara brush.

A brow shadow (#3 in the picture, Tri brow colour from Make up Store) is, if you ask me, superior when it comes to filling in the brows compared to using a brow pencil. A shadow gives you a softer and more natural look. I like tri brow since you can blend your own shade that matches your brows, and you can "tone down" your brows by mixing a lighter shade for days when you don't wear as much makeup. I use a 50/50 mix of the two darkest shadows in the trio for my brows, and if I want to tone them down a bit I use a tad more of the middle shade.

Nice filled in brows need a good brush (#4 in the picture, #208 from MAC). I prefer a pretty thin, flat and angled brush with a mixture of synthetic and bristles made out of real hair. The synthetic bristles gives the brush some stiffness, while the bristles made out of real hair helps with picking up the pigment from your brow shadow.

To keep the brows in place during the day, I use a brow fix (#5 in the picture, Brow fix from H&M). It's basically a clear (or at least; it should be clear, mine turns brown-grey quickly since it get's coloured by the brow shadow) gel that shapes and keeps the brows in place.


Shaping

One thing that many people find difficult when it comes to brows is to get a nice shape. Myself, I find it extremely helpful to follow the following sketch:


The figure at the left illustrates how high (B) and wide (D) your brow "should be". We all have different eyebrows to begin with, so the illustration is not applicable to everyone, but if you pluck your brows in the right way, you can give the illusion of a brow set higher up. You can cheat even more by filling in your brows and draw the highest part of the brow, the arch, slightly above your own brow. The same thing applies to the length of the brow, it should end a bit outside of the outer part of the eye, this too can be faked if you fill in your brows.

The figure at the right illustrates how you measure to know where your brow should begin (A), where the arch should be (B) and where the brow should end (C) in porportion to the eye. A pen or brush works great for measuring these points. To find point A; hold your pen at the side of one nostril and measure straight up. Where the pen meets the eyebrow is where it should begin. To find point B; look straight forward and hold your pen at the side of the nostril. Angle the pen slightly outwards so it crosses your iris. Where the pen meets the brow is the ideal placement for the arch. To find point C; hold the pen at the side of one nostril. Angle it outwards so that it crosses the outer edge of the eye. Where it meets the brow, the eyebrow should end.


Grooming

The most common way to keep your brows' shape is to use a pair of tweezers. It can be hard to pick up all the tiny hairs with the tweezers though; a lot of hairs doesn't even show up in certain lights, and others are so soft that they are impossible to grab with a pair of tweezers. Therefore, I have recently opened my eyes for a method called threading. This method takes a bit of practice to master, but on the other hand, the only tool you need is a bit of sewing thread. It's quite hard to explain how to do this with words or pictures, so I borrowed a video from Pursebuzz.com since I think she explains the method so well! You can see the video earlier in this entry.


I thread my eyebrows about once a week or every other week, depending on if I have the time and on how much hair that has grown back. For those of you that are a bit sensitive to pain; I want to warn you before you try this because it hurts quite a bit. On the other hand, I think it's so worth it because you pick up every tiny hair and it takes quite a long time for them to grow back. I don't master this method entirely yet, so I don't shape my brows with it. I therefore tweeze the hairs nearest the brow.

After threading and shaping my brows, I usually trim the length of some hairs to make the brows more managable. Your brows will not look as full if you trim them, so I don't recommend doing that if you don't want to fill them in. This is how I trim my brows: I take a brow groomer (like MAC #204 or an old mascara wand) and brush my brows straight upwards to the forhead, so that the hairs that are a bit longer are exposed over the normal length hairs. I then take a pair of nail scissors and trim the hairs that stick up above the eyebrow, and then I comb the brows back to "normal" position. It sounds way more advanced than it is, I was going to take some pictures but I trimmed my brows so recently that the method doesn't show up too well in pictures. If you want to see some pictures of this, let me know and I'll take some for you!


Filling in your brows

The most important thing when it comes to filling in your brows is to have a good brush, and to have paitence; it doesn't turn out perfect the first time, you will probably need some practice! I've taken some pictures to show you how I fill in my brows.
Fill in the lower line of the brow with a flat, angled brush and the brow shadowof your choice.

 Repeat along the upper line of the brow, and then fill in the space between the lines.Clean up any mistakes (e.g. a line that's too thick) and soften harsh lines with a Q-tip.


Tips and Tricks

 • The eyebrows get shorter the older you get. Don't pluck your brows shorter, it may age your appearance!
 • Do you find it hard to freehand shape your brows? Fill in the part of the brow you want to keep before you pluck, or fill in the hairs you want to pluck out with a white pencil.
 • Don't have a brow fix? Regular hair gel works great!
 • Do you find it extremely painful to pluck your brows? Do it right after you've taken a shower, by then the hairs will have softened up and the follicles will have expanded a bit. Cool with ice afterwards to ease the redness.
 • Pluck your brows in the evening or during a day you're not doing anything special. It might take a couple of hours for the skin to calm down.
Veronica

Bra guide :) dock fixar jag bara mina bryn med H&M eye brow fix eller vad det nu heter :) skönt att ha ett sminkmoment mindre ha ha.

2009-09-02 @ 18:31:16
URL: http://macaddicteds.wordpress.com
marion

Thanks for translating in english :) It's great for people like me who don't speak swedish

2009-09-02 @ 18:34:34
URL: http://www.flickr.com/photos/9918578@N02/
Maria

Ett budget-tips om man vill ha en styvare "mascaraborste" men inte vill köpa en dyr från MAC, eller inte vill använda en gammal tvättad mascara är att be om/ta en av de som MUA'orna använder på exempelvis MAC. Där har dom skålar med lösa, rena borstar. Min funkar jättebra!

2009-09-03 @ 08:47:28
URL: http://elmikas.blogspot.com
Katy

Great Advice ! Thank you !

2009-09-03 @ 10:10:59
URL: http://www.poopoopidoo.com
amaurosis

Tack för tipset om trådning. Hade aldrig testat förut, men det funkade jättebra redan första gången. Skönt när man har miljoner små vita hårstrån som inte går att få bort med pincetten.

2009-09-03 @ 10:14:51
Adeline

Tack för denna guide! Nu ska jag testa att tråda brynen nästa gång :)

2009-09-05 @ 14:38:16
URL: http://adeline.nu
Purity

Vad kul att så många uppskattade inlägget, alltid kul att höra!I'm so glad that you guys appreciated the entry, it's always great to hear!

2009-09-06 @ 22:34:51
URL: http://purity.webblogg.se/

Lämna en kommentar:

Jag svarar alltid på kommentarer i samma inlägg för att konversationen ska vara lätt att följa. Kommentarer som innehåller spam eller reklam publiceras ej.

Namn:
Kom ihåg mig
E-mail: (publiceras ej)

URL/Hemsida:

Kommentar:

Trackback
Blog Widget by LinkWithin

  Purity är en skönhetsblogg som har funnits på nätet sedan hösten 2008. Jag som driver bloggen heter Sanna, är 23 år och bor i Stockholm. Läs mer här!

bloglovin

RSS 2.0
Purity är en blogg som drivs i privat ägo. Omdöme och betyg av produkter som förekommer på denna blogg är mina egna åsikter och går ej att påverka. Läs mer om min policy här.

Purity is a privately owned beauty blog. The opinion and rating of products that occurs on this blog are my own views and cannot be affected. Read more about my policies here.© 2008-2011 purity.webblogg.se About Purity | Contact | Policy